مشاوره در تلگرام فقط برای مشکلات زیبایی میباشد لطفا درمورد بیماریهای پوستی سوال نفرمایید